sjonger - ferskeskriuwer

sjonger-ferskeskriuwer


OPTREDENS

01-08-2020
Finale Kleine Prijs voor Singer-songwriters yn de Neushoorn
Yn de Neushoorn yn Ljouwert fynt de 'Finale Kleine Prijs voor Singer-songwriters' plak. De organisatie is yn hannen fan Stichting Friesland Pop en Leeuwarden-Fryslân 2028 (LF2028). Mear ynformaasje fine jo op...   Meer
16-08-2020
Theater De Bres Ljouwert (ANNULEARD)
Oanfang: 15.00 oere. Seal iepen om: 14.30 oere. Tagong 10 euro ynklusyf twa konsumpsjes. Reserfearje en betelje fia [http://www.theaterdebres.nl]    Meer
25-09-2020
Besletten feest yn Snakkerbuorren
Solo-optreden by in barbecue.   Meer
11-10-2020
Helden fan Hjir 2020, Dokkum
Progress spilet twa akoestieske setsjes yn De Groen Kunst & Cultuur. De oare bands dy't dizze middei spylje binne 'Noot aan de Man', 'Gerard & Compagnie' en 'Déjà Vu'. De tagong is fergees. De Groen Kunst &...   Meer
15-11-2020
Albumpresintaasje 'KRIMP' (ANNULEARD)
Tegearre mei Kees Bode sil ik myn 2e album presinteare en spylje. It fynt plak yn De Groen Kunst & Kultuur. De Groen Kunst & Cultuur sit oan de Van Kleffenstrjitte 5 yn Dokkum. De rigels fan it RIVM wurde...   Meer
06-12-2020
15:00 Muzikkamer Concert by Paviljoen MEM yn Bûtenpost (FOLLE BAK)
In sneinemiddeikonsert mei Gerard & Compagnie, Frank Hoogcarspel en Onno Loonstra. Priis: €10,00 pp. ynkl. ien konsumpsje Mear ynformaasje folget.   Meer
06-12-2020
19:30 Muzikkamer Concert by Paviljoen MEM yn Bûtenpost
In sneinejûnekonsert mei Gerard & Compagnie, Frank Hoogcarspel en Onno Loonstra. Kaarten binne te keap op [www.paviljoenmem.nl] Priis: €10,00 pp. ynkl. ien konsumpsje   Meer
15-12-2020
Kryst mei Onno
Besletten optreden yn Koarnjum. Eigen wurk mei hjir en dêr in Krystklassiker   Meer
28-12-2020
-
28-12-2020
Vrienden van De Bres Live (ANNULEARD)
Progress. Under oare Progress spilet in seleksje van nûmers út de Top 2000.    Meer
05-06-2021
Peije Dei Drachten
Peije Dei is in jierliks festival yn it sintrum fan Drachten. In ferskaat oar artysten spilet op de ferskillende poadia. De tagong is fergees. Fanôf 13:00 oere oant 17:00 oere spylje ik op it poadium by de...   Meer