sjonger - ferskeskriuwer

sjonger-ferskeskriuwer


Aginda


Fiifoerke yn de Jister yn Ie

Datum:16-11-2019
17:00

Om 13.00 oere begjint de rommelmerke yn doarpshûs de Jister. Dizze wurdt ôfslúten mei in neisit om 17.00 oere. Tegearre mei saksofonist Henderikus Lalkens soarchje wy foar de musyk.Terug naar overzicht